Novas

23/11/2006 

Desde o ano 2000, a realidade municipal das denominadas "pequeñas ciudades" foi abordada nunha serie de Congresos nos que a FEMP ven colaborando. Tomaron a iniciativa en primeiro lugar, os Concellos de Cuéllar e Peñafiel (Va

20/11/2006 

O presidente da Fegamp, Xosé Crespo, mostrouse a favor de que nos Estatutos das distintas comunidades do Estado haxa homoxeneidade de criterios en canto as competencias municipais. “Non pode ser que as competencias dun concello de Cataluña p

17/11/2006 

Así mesmo coincidiron en deixar pendente, para unha negociación máis ampla e global, a problemática relacionada coa delimitación dos núcleos rurais

06/11/2006 

Entre as accións destacadas da nova Escola Galega de Altos Estudos Locais destaca un curso de introducción ao urbanismo para xornalistas

31/10/2006 

Os grupos políticos que compoñen a Federación Galega de Municipios e Provincias solicitan á Consellería que conceda aos concellos un prazo prudencial para que poidan formular opinións e suxerencias ao devandito pr

18/10/2006 

O 25% dos 6 millóns de euros repartirase entre todos os concellos; o 50% entre os menores de 15.000 habitantes, e o 25% entre os que teñen de 15.001 a 50.000 habitantes. Xosé Crespo e José Luis Méndez Romeu salientan a

17/10/2006 

Os concellos que desexen habilitar como día hábil, para os efectos da actividade comercial, algún festivo local no calendario do vindeiro ano 2007, deberán solicitalo antes do vindeiro 15 de novembro na Consellería de In

29/09/2006 

Os proxectos de obras que se presenten para licencia de edificación deberán dar obrigado cumprimento a tres Documentos Básicos do mencionado Código, os referidos á seguridade contra incendios, á seguridade de util

18/09/2006 

Ambas entidades comparten a idea de que a formación constitúe unha vía básica para conseguir un incremento na seguridade dos traballadores

25/08/2006 

Xosé Crespo precisou que “a coordinación foi francamente mellorable” e ofreceu a colaboración dos concellos para “evitar que se repita isto”. Subliñou a necesidade de que as campañas de anos vindeiros se planifiquen con

Páxinas