RESOLUCIÓNS DA IX ASEMBLEA XERAL DA FEGAMP CELEBRADA O 30 DE OUTUBRO DE 2015