Circulares

30/06/2016 

A Dirección Xeral de Ordenación e Producción Forestal da Consellería do Medio Rural, facilita a seguinte información relativa ás disposicións da Lei 3/2007 en materia de fogos de artificio xunto cos modelos de solicitude ou autorización en función da cantidade de materia regulamentada e d

23/02/2016 

Xúntase o texto da Circular, unha guía para a obtención de certificados e outra guía visual de acceso á plataforma.

07/12/2015 

Novo servizo a disposición das entidades locais galegas en EidoLocal: o espazo de transparencia local.

05/11/2015 

A Xunta de Galicia vén de habilitar un novo programa específico para paliar os efectos dos desafiuzamentos por impago do arrendamento da residencia habitual: o Bono de Aluguer Social.

 

02/10/2015 

A Xunta de Galicia ten en marcha unha campaña de apoio ao sector lácteo a través da promoción do leite de calidade “Galega 100%”.

30/07/2015 

Na súa circular número 55, a Federación Española de Municipios e Provincias (Femp) da conta dos datos da liquidación correspondente ao ano 2013 da Participación nos Ingresos do Estado (PIE) das entidades locais.

Páxinas