DECLARACIÓN INSTITUCIONAL FEGAMP - DÍA DAS LETRAS GALEGAS (17 DE MAIO 2022)

Con motivo da celebración do Día das Letras Galegas, que terá lugar o vindeiro 17 de maio de 2022, a Xunta de Voceiros da Fegamp na súa xuntanza ordinaria do 10 de maio, aprobou a declaración institucional que pode descargar a continuación a petición da Irmandade Xurídica Galega.

Descargas: