Estrutura de representantes

 

ÓRGANOS DE GOBERNO

Os Órganos Rectores da Fegamp renóvanse cada catro anos, sendo os encargados da toma de decisións da entidade e da súa aplicación. Son os seguintes:

  • Asemblea Xeral

A Asemblea Xeral da Fegamp é o órgano soberano da entidade. Está integrada por un representante de cada un dos socios da Federación (313 municipios galegos e 4 deputacións provinciais). Convócase con carácter ordinario cada 4 anos, tras os resultados das eleccións municipais, e tamén pode celebrarse de xeito extraordinario (Artigo 20b dos Estatutos).

Na Asemblea determínase a composición dos restantes órganos de goberno (Consello Federal e Comisión Executiva) para 4 anos de mandato. Realízase por votación: concellos e deputacións escollen entre as candidaturas de nomes presentadas polos distintos grupos políticos. O número de votos que pode emitir cada socio vén determinado pola súa poboación (Artigo 24) e pode exercer o seu dereito sempre e cando teña ao día as obrigas contraídas coa Fegamp (Artigo 14). O obxectivo é acadar unha lista única e de consenso, aprobada por unanimidade (fito acadado en 8 das 9 Asembleas celebradas ata o momento).

Durante o transcurso da Asemblea, acórdanse en liñas xerais os retos políticos e de traballo a desenvolver durante o mandato entrante.

  • Consello Federal

O Consello Federal da Fegamp está integrado por 55 membros, elixidos entre os socios titulares (os 313 concellos galegos e as 4 deputacións provinciais) pola Asemblea Xeral. O procedemento para a escolla realízase a través de candidaturas pechadas, a proposta dos diferentes partidos políticos que acadaran representación nas eleccións municipais.

Acadan asento os 29 primeiros membros da candidatura máis votada na Asemblea Xeral; os 17 primeiros nomes da segunda máis votada; os 7 cabezas da terceira e os 2 primeiros nomes do cuarto listado. Membros actuais.

  • Comisión Executiva

A Comisión Executiva da Fegamp está composta polo presidente, 3 vicepresidentes (vicepresidente primeiro, vicepresidente segundo e vicepresidente executivo) e 13 vocais. É o órgano encargado de levar á práctica os acordos da Asemblea Xeral e do Consello Federal. Os compoñentes da Comisión Executiva reúnense unha vez ao mes de xeito ordinario. Membros actuais

  • Xunta de Voceiros

A Xunta de Voceiros da Fegamp está formada polo presidente e un voceiro de cada un dos grupos políticos que obtiveran representación na Comisión Executiva. Son os propios grupos políticos os que se encargan de elixir ao seu candidato ou candidata.

Os voceiros reúnense de xeito ordinario unha vez ao mes e, a maiores, asisten ás xuntanzas que requira a propia axenda da Fegamp. Membros actuais.

A maiores, a actividade ordinaria da Fegamp conta con:

Órganización Administrativa e Áreas de Traballo

Para a xestión do labor diario da Fegamp, a Federación conta cun secretario xeral – interventor, un director xeral e un coordinador. O cadro de persoal da Fegamp é propio e independente aos resultados da Asemblea.

A Fegamp ofrece servizo e asesoramento aos seus socios nos eidos de formación do persoal das entidades locais, tramitación de reclamacións de consumo, departamento de inmigración, área de medioambiente e xestión da auga, departamento de economía e facendas locais, novas tecnoloxías e comunicación, emerxencias, urbanismo ou turismo, entre outros.  

Presidente

Alberto Varela Paz
[ PSdeG - PSOE ]
Presidente da Fegamp
Alcalde de Vilagarcía de Arousa

Vicepresidentes

Héctor Manuel Corujo González
[ PPdeG ]
Vicepresidente Primeiro
Alcalde de O Incio 

Secundino García Casal
[ BNG ]
Vicepresidente Segundo
Alcalde de San Sadurniño

María Barral Varela
[ PSdeG - PSOE ]
Vicepresidenta Executiva
Alcaldesa de Betanzos

Alberto Varela Paz
[ PSdeG - PSOE ]
Presidente da Fegamp
Alcalde de Vilagarcía de Arousa

Héctor Manuel Corujo González

[ PPdeG ]

Vicepresidente Primeiro

Alcalde de O Incio 

Secundino García Casal
[ BNG ]
Vicepresidente Segundo
Alcalde de San Sadurniño

María Barral Varela
[ PSdeG - PSOE ]
Vicepresidenta Executiva
Alcaldesa de Betanzos


N. NOME PARTIDO CARGO COMISIÓN CARGO ENTIDADE LOCAL
1 Alberto Varela Paz PSdeG-PSOE Presidente Alcalde Concello de Vilagarcía de Arousa
2 Héctor Manuel Corujo González PPdeG Vicepresidente 1º Alcalde Concello de Incio, O
3 Secundino García Casal BNG Vicepresidente 2º Alcalde Concello de San Sadurniño
4 María Barral Varela PSdeG-PSOE Vicepresidenta Executiva Alcaldesa Concello de Betanzos
5 José Blas García Piñeiro PSdeG-PSOE Vogal Alcalde Concello de Ames
6 Juan Francisco Ferreira González PSdeG-PSOE Vogal Alcalde Concello de Gondomar
7 Roberto Fernández Rico PSdeG-PSOE Vogal Alcalde Concello de Ribeira de Piquín
8 Marta María Rouco Seoane PSdeG-PSOE Vogal Alcaldesa Concello de Vilalba
9 Xosé Carlos Valcárcel Doval PSdeG-PSOE Vogal Alcalde Concello de Barbadás
10 Patricia Domínguez Barja PSdeG-PSOE Vogal Alcaldesa Concello de Pobra de Trives
11 María Ramallo Vázquez PPdeG Vogal Alcaldesa Concello de Marín
12 José Luis Martínez Sanjurjo PPdeG Vogal Alcalde Concello de Ordes
13 Jaime Sousa Seara PPdeG Vogal Alcalde Concello de Cartelle
14 Remedios González Cabarcos PPdeG Vogal Alcaldesa Concello de Rábade
15 Ángel Moldes Martínez PPdeG Vogal Alcalde Concello de Poio
16 Mª Cristina Cid Fernández BNG Vogal Alcaldesa Concello de Allariz
17 Ana Belén Ermida Igrexas BNG Vogal Alcaldesa Concello de Barreiros

Consello FederalN. NOME PARTIDO CARGO COMISIÓN CARGO ENTIDADE LOCAL
1 Alberto Varela Paz PSdeG-PSOE Presidente Alcalde Concello de Vilagarcía de Arousa
2 Héctor Manuel Corujo González PPdeG Vicepresidente 1º Alcalde Concello de Incio, O
3 Secundino García Casal BNG Vicepresidente 2º Alcalde Concello de San Sadurniño
4 María Barral Varela PSdeG-PSOE Vicepresidenta Executiva Alcaldesa Concello de Betanzos
5 José Blas García Piñeiro PSdeG-PSOE Vogal Alcalde Concello de Ames
6 Juan Francisco Ferreira González PSdeG-PSOE Vogal Alcalde Concello de Gondomar
7 Roberto Fernández Rico PSdeG-PSOE Vogal Alcalde Concello de Ribeira de Piquín
8 Marta María Rouco Seoane PSdeG-PSOE Vogal Alcaldesa Concello de Vilalba
9 Xosé Carlos Valcárcel Doval PSdeG-PSOE Vogal Alcalde Concello de Barbadás
10 Patricia Domínguez Barja PSdeG-PSOE Vogal Alcaldesa Concello de Pobra de Trives
11 María Ramallo Vázquez PPdeG Vogal Alcaldesa Concello de Marín
12 José Luis Martínez Sanjurjo PPdeG Vogal Alcalde Concello de Ordes
13 Jaime Sousa Seara PPdeG Vogal Alcalde Concello de Cartelle
14 Remedios González Cabarcos PPdeG Vogal Alcaldesa Concello de Rábade
15 Ángel Moldes Martínez PPdeG Vogal Alcalde Concello de Poio
16 Mª Cristina Cid Fernández BNG Vogal Alcaldesa Concello de Allariz
17 Ana Belén Ermida Igrexas BNG Vogal Alcaldesa Concello de Barreiros
18 José Ramón Romero García PSdeG-PSOE Vogal Alcalde Concello de Boiro
19 Alejandra Pérez Máquez PSdeG-PSOE Vogal Alcaldesa Concello de Bergondo
20 Alberto Romar Landeira PSdeG-PSOE Vogal Alcalde Concello de Santa Comba
21 Margarita Lamela Louzán PSdeG-PSOE Vogal Alcaldesa Concello de Cee
22 Alberto González Fernández PSdeG-PSOE Vogal Alcalde Concello de Valdoviño
23 Manuel Ángel Leis Míguez PSdeG-PSOE Vogal Alcalde Concello de Negreira
24 Roi Rigueira Agromartín PSdeG-PSOE Vogal Alcalde Concello de Taboada
25 María Loureiro García PSdeG-PSOE Vogal Alcaldesa Concello de Viveiro
26 Roberto García Pernas PSdeG-PSOE Vogal Alcalde Concello de Xermade
27 Gloria Prada Rodríguez PSdeG-PSOE Vogal Tenente-Alcaldesa Concello de Monforte de Lemos
28 Francisco Fumega Piñeiro PSdeG-PSOE Vogal Alcalde Concello de Carballiño, O
29 Sara Inés Vega Núñez PSdeG-PSOE Vogal Alcaldesa Concello de Castro Caldelas
30 Álvaro Vila Araújo PSdeG-PSOE Vogal Alcalde Concello de Taboadela
31 Uxía Oviedo de Dios PSdeG-PSOE Vogal Alcaldesa Concello de Maceda
32 Verónica Pichel Guisande PSdeG-PSOE Vogal Alcaldesa Concello de Forcarei
33 Luis Antonio Gómez Piña PSdeG-PSOE Vogal Alcalde Concello de Cañiza (A)
34 Enrique Cabaleiro González PSdeG-PSOE Vogal Alcalde Concello de Tui
35 Manuel Campos Velay PSdeG-PSOE Vogal Alcalde Concello de Cuntis
36 Cristina Correa Pombal PPdeG Vogal Alcaldesa Concello de Oia
37 José Luis Gómez Fontenla PPdeG Vogal Alcalde Concello de Moraña
38 José Luis Oujo Pouso PPdeG Vogal Alcalde Concello de Porto do Son
39 Pablo González Cacheiro PPdeG Vogal Alcalde Concello de Oza cesuras
40 Santiago Freire Abeijón PPdeG Vogal Alcalde Concello de Noia
41 Lucía Calvo de la Uz PPdeG Vogal Alcaldesa Concello de Teo
42 Ana María Villarino Pardo PPdeG Vogal Alcaldesa Concello de Oímbra
43 Sandra Quintás Vázquez PPdeG Vogal Alcaldesa Concello de Bande
44 Manuel Pérez Novoa PPdeG Vogal Alcalde Concello de Paderne de Allariz
45 Juan Carlos Armesto Quiroga PPdeG Vogal Alcalde Concello de Saviñao, O
46 Dolores Castro Ochoa PPdeG Vogal Alcaldesa Concello de Folgoso do Courel
47 Alberto Platas Álvarez PPdeG Vogal Alcalde Concello de Aranga
48 María Xesús López López BNG Vogal Alcaldesa Concello de Samos
49 Luis Pérez Barral BNG Vogal Alcalde Concello de Ribeira
50 Evencio Ferrero Rodríguez BNG Vogal Alcalde Concello de Carballo
51 Goretti Sanmartín Rei BNG Vogal Alcaldesa Concello de Santiago de Compostela
52 Miguel Anxo Fernández Lores BNG Vogal Alcalde Concello de Pontevedra
53 Sandra González Álvarez BNG Vogal Alcaldesa Concello de Tomiño
54 Leticia Santos Paz BNG Vogal Alcaldesa Concello de Moaña
55 Juventino Trigo Rey BNG Vogal Alcalde Concello de Fene

Estrutura Administrativa

  • Secretario Xeral - Interventor: Eduardo Ramonde Rodríguez
  • Director Xeral: José Manuel Chapela Seijo