A EXECUTIVA DA FEGAMP APROBA O INFORME FAVORABLE Á PROPOSTA DE REFORMA DA LEY DO SOLO QUE PLANTEA A XUNTA 

As modificacións recollen as demandas que sobre a ley 9/2002 tiña presentado o orgaismo municipalista desde 2007

Os cambios inspirados nas demandas da Fegamp facilitan a tramitación dos planeamentos, outorgan maior autonomía na concesión de licencias aos concellos e favorecen o desenvolvemento urbanístico racional dos núcleos rurais

Os concellos gañan protagonismo nos procesos de elaboración dos seus instrumentos de ordenación

Santiago, 8 de setembro de 09. A Comisión Executiva da Fegamp acordou aprobar o informe favorable ao Anteproxecto de Ley de Medidas Urxentes de Modificación da Lei 9/2002, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

A reforma deste texto legal, tal e como se