Fegamp formación: Preparación de actuacións e proxectos a financiar con fondos comunitario, Perfeccionamento en xestión socio-educativa da inmigración no eido local e Axenda 21 Local: Ferramenta de Sostibilidade