O Alcalde do Concello de Amfiklia, en Grecia, manifesta un gran interese en participar con outras cidades en proxectos comúns relacionados co medio ambiente.O Alcalde do Concello de Amfiklia, en Grecia, a través da Dirección Xeral de Relacións exteriores e coa Unión Europea, manifesta o seu interese en participar con outras cidades en proxectos comúns relacionados co medio ambiente, o desenvolvemento (urbano e do medio ambiente, por exemplo: o Programa LIFE+), culturais (folklore, deportes, educación a través das escolas primarias e secundarias), e aplicacións administrativas e tecnolóxicas de xestión urbana, planificación da agricultura e desenvolvementodo turismo.

A persoa de contacto no Concello de Amfiklia é George Markatatos.

Teléfono: 00302102583170