Profesionais da Enxeñería participan no segundo curso de Formación na Administración Local

Organizado polo Colexio de Enxeñeiros de Camiños e a EGAEL