Subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia

Mellora da calidade de vida e diversificación da Economía Rural.

 Tríptico