Buscador Avanzado

24/03/2015 
  Consellería de Traballo e Benestar ORDE do 13 de marzo de 2015 pola que se regula o uso de instalacións xuvenís dependentes desta consellería en réxime de oferta concertada durante a Campaña de verán 2015. Obxecto
23/03/2015 
  Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
19/03/2015 
A Comisión Executiva da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) aprobou hoxe a adhesión da institución á petición dun Pacto de Estado pola Infancia en España, idea que xurdíu do Comité Español de Unicef e que percura un acordo en España semellante ao que o Goberno aprobara no seu mo
18/03/2015 
O Consello Federal da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) deu hoxe o visto e plácet ao seu 'Plan de Transparencia e Bo Goberno para Entidfades Locais'.
18/03/2015 
Convocatoria de concesión de axudas da Fundación Biodiversidade, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de actividades no ámbito da biodiversidade terrestre, biodiversidade mariña e litoral, o cambio climático e a calidade ambiental 2015. Prazo ata o 15/07/2015.
18/03/2015 
Xornada sobre o Real Decreto 476/2014, Rexistro Nacional de Movementos de Subprodutos Animais e os Produtos Derivados non Destinados a Consumo Humano.
18/03/2015 
O elemento clave desta proposta é a loita contra a POBREZA INFANTIL e pola INCLUSIÓN SOCIAL da infancia, inclúe medidas como establecer unha axuda universal por fillo a cargo, revisar e mellorar todas as axudas e apostar por uns servizos públicos inclusivos e accesibles.

Páxinas