Buscador Avanzado

26/03/2021 
Os concellos galegos estarán alerta para detectar movementos non permitidos de persoas, tanto de carácter interno como incumprimentos de turistas procedentes de fóra da nosa Comunidade Autónoma.
26/03/2021 
A Federación Galega de Municipios e Provincias reitera a necesidade de que a Xunta se coordine cos concellos na loita contra o coronavirus.
26/03/2021 
A Federación Galega de Municipios e Provincias vén de acoller a primeira reunión do Grupo de Traballo de Delimitación Competencial que analizará o actual reparto de funcións e custos entre as administracións locais e autonómica.
26/03/2021 
A Federación Galega de Municipios e Provincias ofreceu a súa máxima colaboración para impulsar a renovación da Axenda Social Única e axilizar o máximo posible as medidas de axuda á cidadanía máis vulnerable.
26/03/2021 
A Federación Galega de Municipios e Provincias insta a seguir a traballar nun fondo común que canalice todas as axudas.
26/03/2021 
A Federación Galega de Municipios e Provincias comunica á Xunta de Galicia e ao Clúster de Turismo a postura das entidades locais en relación aos aspectos abordados na última reunión para a elaboración dun fondo de axudas a autónomos, microempresas e hostalaría coa apo
26/03/2021 
A Fegamp pediu á Xunta de Galicia que mellore a súa xestión dos rexistros de persoal do SAF aspirante a vacinarse fronte ao coronavirus para evitar confusións e tensións que está a producir nos concellos.
26/03/2021 
A Oficina Española de Cambio Climático e a Fundación Biodiversidade, do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, organizan esta xornada en colaboración coa Xunta de Galicia e o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA), no marco do proxecto 
26/03/2021 
A Fegamp trasladou ao Servizo Galego de Saúde unha relación de 5.548 traballadores e traballadoras do Servicio de Atención ao Fogar dos concellos galegos candidatos á vacinación fronte ao coronavirus.
26/03/2021 
A Federación Galega de Municipios e Provincias trasladou ao Clúster de Turismo e á Xunta de Galicia unha estimación da cantidade económica que as entidades locais poderían chegar a aportar ao fondo de rescate en proxecto para autónomos, microempresas e hostalaría.

Páxinas